הבטחת הכנסה – מי זכאי לקבל ומי לא?

כל תושב בישראל, בין אם הוא שכיר, עצמאי או אף אינו מועסק כלל באופן זמני או קבוע, מחויב בתשלומי מיסים כמו ביטוח בריאות וביטוח לאומי, שמאפשרים למדינה לבצע תשלומי העברה ולדאוג לזכויות סוציאליות של האנשים החיים בה. כספי ביטוח הלאומי הולכים בין השאר לתשלומים של ימי מחלה של עובדים, דמי אבטלה, קצבת ביטוח לאומי, קצבת נכות, הבטחת הכנסה ועוד.

הגוף שמטפל בגביית מס בריאות וגם בתשלום הקצבאות השונות הוא המוסד לביטוח לאומי, כאשר התקציב שלו מגיע חלקית גם מתקציב המדינה. פרט לאזרחים ישראלים שכירים ועצמאים, ביטוח לאומי וביטוח בריאות הינם חובה גם לעובדים זרים שמועסקים בארץ וגם אזרחים שאינם עובדים מחויבים, כאמור, בסכום מינימאלי מידי חודש.

מהי הבטחת הכנסה?

קצבה זו של הביטוח הלאומי משולמת לאנשים שהכנסתם היא נמוכה במיוחד או כאלה שאין להם הכנסות שוטפות כלל. אנשים אלו מחויבים להתייצב בלשכת התעסוקה בדומה לשכירים לשעבר שאיבדו או עזבו את עבודתם ולברר על משרות שקיימות עבורם. עם זאת, קיימות גם אוכלוסיות ספציפיות שאינן נדרשות להגיע ללשכה מפאת קשיים אחרים, כמו אימהות לילדים קטנים, מכורים לסמים, אסירים בשירות מבחון וכ"ו.

קצבת הכנסת הבטחה יכולה להיות מלאה לאנשים שאינם יכולים לעבוד כלל או משלימה לעובדים שמרוויחים שכר נמוך מאד. פנייה לאנשי מקצוע בזמן הגשת הבקשה לקבלת הבטחת הכנסה, יכולה להביא לתוצאות טובות יותר ולהגדיל את הסיכויים להעברת הקצבה בסכומים משמעותיים יותר.

מאפיינים נוספים של קצבת הבטחת ההכנסה

כדי להיות זכאי להבטחת הכנסה, אדם צריך להיות מעל גיל עשרים ותושב ישראל לפחות לתקופה של שנתיים טרם הבקשה. הכנסתו של מבקש הקצבה אינו יכולה לעלות מעל רמה מסוימת, כאשר נלקחת בחשבון גם הכנסות של בן או בת הזוג, קבלת כספים שאינם מעבודה, דמי מזונות, בעלות על רכב ועוד.

רכב שנמצא בבעלות של מבקש הקצבה אינו שולל את הבקשה באופן אוטומטי, אך שוויו של הרכב אינו יכול לעלות על דרגה מסוימת. סטודנטים, חיילים בשירות סדיר וחברי קיבוץ אינם זכאים לקבלת קצבת הבטחת הכנסה.

אנו בפורטל רק תבקש הלוואות לכל מטרה מעוניינים להעניק את המידע המרבי על המתרחש בענף ההלוואות הבנקאיות והחוץ בנקאיות בארץ. אופן החשיבה הכללי שלנו הוא, כי ככל שהאינפורמציה המתקבלת על ידי הגולשים היא עדכנית ורלוונטית יותר, כך הסיכוי שלהם להגיע להחלטה מושכלת ונבונה יותר גדל. כמו כן, היעד שלנו הוא לקשר בין מבקשי אשראי פוטנציאליים לבין גופים בנקאיים וחוץ בנקאיים (חברות כרטיסי אשראי, עסקים פרטיים שפועלים בענף, חברות פנסיה) שמציעים הלוואות אטרקטיביות בהשוואה לאופציות אחרות.

כל לווה צריך לזכור, כי אשראי שמיועד לכל מטרה, ובמיוחד הלוואות עסקיות לפיתוח או הקמה של חברה, נלקחות בדרך כלל בסכומי כסף גבוהים למדי. כאשר ההתחייבויות של הלווה עולות לרמות משמעותיות, הדבר מחייב אותו לנהוג באחריות וזהירות גדולה יותר – לפני החתימה על ההלוואה וגם אחריה.

מצד שני, אין זה סוד, כי הלווים הפוטנציאליים אינם בקיאים תמיד בניואנסים של משא ומתן מול הבנקים, ההבדלים בין סוגי הריביות והאותיות הקטנות בחוזים. לפיכך, אנו ממליצים לכל אדם שמבקש לקחת הלוואה למטרות שונות, להתייעץ עם מומחים אובייקטיביים לפני קבלת ההחלטה הסופית ולקבל מהם עצות מועילות בנושא.

מי זכאי להבטחת הכנסה?

הבטחת הכנסה היא קצבה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לאנשים ומשפחות שהכנסתם נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית שנקבעה בחוק. הזכאות להבטחת הכנסה נקבעת על פי מספר קריטריונים:

גיל: מבוגרים מגיל 20 עד גיל הפרישה (67 לגברים ו-62 לנשים נכון לשנת 2023).

תושבות: תושבי ישראל או תושבים זמניים העומדים בתנאים מסוימים.

הכנסה: בעלי הכנסה נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית שנקבעה בחוק, בהתאם למצב המשפחתי וגילם.

מבחן תעסוקה: מחפשי עבודה רשומים בלשכת התעסוקה או משתתפים בתוכניות להשתלבות בעבודה, למעט מקרים חריגים כמו הורים יחידים, מטופלים במסגרות שיקום או בעלי מוגבלויות.

רכוש: בעלי רכוש או נכסים מוגבלים שאינם מספיקים למחייתם, על פי הקריטריונים שנקבעו בחוק.

נוסף על כך, קיימים תנאים ספציפיים לקבוצות מסוימות, כגון הורים יחידים, עולים חדשים ומשפחות חד-הוריות. חשוב לציין שהזכאות להבטחת הכנסה כפופה למבחן הכנסות ומשאבים וכן לשיתוף פעולה עם הרשויות בחיפוש עבודה או בהשתתפות בתוכניות להשתלבות בעבודה.

איך מקבלים הבטחת הכנסה בפועל?

כדי לקבל הבטחת הכנסה, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה. התהליך כולל מילוי טופס תביעה מקוון או ידני והגשתו בצירוף מסמכים נדרשים, כגון תעודת זהות, אישורי הכנסה, מסמכים על רכוש ונכסים ואישורים רפואיים במידת הצורך.

לאחר הגשת התביעה, המוסד לביטוח לאומי בודק את העמידה בקריטריונים לזכאות, כולל גיל, תושבות, הכנסה, מבחן תעסוקה ורכוש. במידת הצורך, המוסד עשוי לדרוש מסמכים או מידע נוסף.

אם התביעה מאושרת, המוסד לביטוח לאומי קובע את גובה הקצבה בהתאם למצב המשפחתי, הכנסות וגיל של מגיש הבקשה. הקצבה משולמת ישירות לחשבון הבנק של הזכאי מדי חודש.

אנשים רבים המבקשים הבטחת הכנסה בכללי מנסיוננו פונים גם לגופים רבים לצורך הלוואות חוץ בנקאיות, חשוב להבין שבהעדר יכולת החזר מוכחת, מרבית הבקשות הללו נדחות.

חשוב לציין שהזכאות להבטחת הכנסה נבדקת מעת לעת, והזכאים נדרשים לדווח למוסד לביטוח לאומי על שינויים בהכנסתם, במצבם המשפחתי או התעסוקתי. אי-דיווח או מסירת מידע שגוי עלולים להוביל לשלילת הקצבה ואף לסנקציות נוספות.

בנוסף, הזכאים להבטחת הכנסה מחויבים להשתתף בתוכניות להשתלבות בעבודה או לחפש עבודה באופן פעיל, אלא אם כן הם נמצאים בקבוצת הפטור, כגון הורים יחידים, מטופלים במסגרות שיקום או בעלי מוגבלויות מסוימות.

כל השלבים בפועל

 • פנייה למוסד לביטוח לאומי: יש להגיש תביעה להבטחת הכנסה באמצעות מילוי טופס מקוון או ידני ולצרף את כל המסמכים הנדרשים, כגון תעודת זהות, אישורי הכנסה, מסמכים על רכוש ונכסים ואישורים רפואיים במידת הצורך.
 • בדיקת זכאות: לאחר הגשת התביעה, המוסד לביטוח לאומי בודק את העמידה בקריטריונים לזכאות, הכוללים גיל, תושבות, הכנסה, מבחן תעסוקה ורכוש. במידת הצורך, ייתכן שיידרשו מסמכים או מידע נוספים.
 • קביעת גובה הקצבה: אם התביעה מאושרת, המוסד לביטוח לאומי קובע את גובה הקצבה בהתאם למצב המשפחתי, הכנסות וגיל של מגיש הבקשה.
 • תשלום הקצבה: הקצבה משולמת ישירות לחשבון הבנק של הזכאי מדי חודש.
 • דיווח על שינויים: הזכאים נדרשים לדווח למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי בהכנסתם, במצבם המשפחתי או התעסוקתי. אי-דיווח או מסירת מידע שגוי עלולים להוביל לשלילת הקצבה ולסנקציות נוספות.
 • השתתפות בתוכניות להשתלבות בעבודה: הזכאים להבטחת הכנסה מחויבים להשתתף בתוכניות להשתלבות בעבודה או לחפש עבודה באופן פעיל, אלא אם כן הם נמצאים בקבוצת הפטור, כגון הורים יחידים, מטופלים במסגרות שיקום או בעלי מוגבלויות מסוימות.
 • מעקב ובקרה: המוסד לביטוח לאומי מבצע מעקב ובקרה תקופתיים על מקבלי הבטחת הכנסה כדי לוודא שהם עדיין עומדים בקריטריונים לזכאות ומקיימים את התנאים הנדרשים.

ההבדלים המרכזיים בין הבטחת הכנסה להשלמת הכנסה

ההבדלים המרכזיים בין תכנית הבטחת הכנסה לבין השלמת הכנסה הם:

 1. אוכלוסיית היעד:
 • הבטחת הכנסה מיועדת לאנשים שאינם מסוגלים להשתכר למחייתם כגון מובטלים, חד-הוריים, נכים, קשישים וכד'.
 • השלמת הכנסה מיועדת לאנשים עובדים שהכנסתם נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית שנקבעה.
 1. תנאי הזכאות:
 • בהבטחת הכנסה נבחנים מבחני תעסוקה והכנסה ויש דרישה להשתתף בתכניות להשתלבות בתעסוקה.
 • בהשלמת הכנסה הזכאות מבוססת על רמת ההכנסה בלבד, ללא מבחני תעסוקה.
 1. רמת התשלום:
 • הבטחת הכנסה נועדה להבטיח הכנסה בסיסית לקיום ברמה נמוכה יחסית.
 • השלמת הכנסה נועדה "להשלים" את ההכנסה מעבודה לרמה מסוימת, והיא לרוב גבוהה יותר.
 1. מימון המערכת:
 • הבטחת הכנסה ממומנת בד"כ ע"י הממשלה כחלק ממדיניות רווחה.
 • השלמת הכנסה היא לרוב חלק מחוקי שכר מינימום ונטל העלות מוטל על המעסיקים.
 1. השפעה על תמריצי תעסוקה:
 • קיים חשש שהבטחת הכנסה תפגע בתמריץ לעבוד ותיצור תלות ארוכת טווח בקצבה.
 • השלמת הכנסה נועדה לעודד עבודה ע"י הוספת רכיב שכר לעובדים בשכר נמוך.

לסיכום, הבטחת הכנסה מספקת "רשת ביטחון" בסיסית לאוכלוסיות מוחלשות שאינן עובדות. לעומתה, השלמת הכנסה נועדה לתמוך בעובדים ששכרם נמוך, כחלק ממדיניות של עידוד תעסוקה והבטחת רמת חיים נאותה למשתכרים.

מה קורה במקרה שביטוח לאומי לא מוכן לקבל את הקצבה או הבטחת הכנסה, מה האופציות שיש לי?

כשהביטח הלאומי מדחה זכאות להבטחת הכנסה, קצבה או השלמת הכנסה, המבקש עשוי להיות מודאג ובלתי יכול להישאר במצב פיננסי קיים. למזלו, ישנן אפשרויות שמאפשרות לו להתמודד עם המצב:

 1. ערעור וביקורת: המבקש יכול לבקש ערעור על ההחלטה של הביטח הלאומי. זה עשוי להביא לבדיקה מחודשת של מצבו הפיננסי ולשינוי בהחלטתם.
 2. מתן מסמכים נוספים או מידע נוסף: המבקש יכול להציג מסמכים נוספים או מידע נוסף שיכול לשפר את התמונה הפיננסית שלו ולשכנע את הביטח הלאומי כי הוא זקוק לתמיכה כלכלית.
 3. בקשת עזרה ממומחה משפטי: המבקש יכול לבקש עזרה ממומחה משפטי שיתערך את המצב וייתן לו ייעוץ לגבי הצעדים הבאים המתאימים לו.
 4. חיפוש כללי לעבודה או תמיכה כלכלית אחרת: כאשר הכנסתו היא תלויה בתמיכה חברתית או ממשלתית, המבקש יכול לחפש עבודה או תמיכה כלכלית אחרת מקורות אחרים, כגון רשויות מקומיות, ארגונים ללא מטרות רווח או עמותות צדק חברתיות.
 5. להתמקד בהכנסה נוספת: המבקש יכול לחפש דרכים נוספות להכניס כסף לרווחתו, כגון עבודה בעצמאות, השקעות פיננסיות או יזמות עסקית.
 6. בקשת תמיכה ממשפחה וחברים: לפעמים התמיכה הכלכלית הגדולה ביותר יכולה לבוא ממשפחה, חברים או קהילה שבה הוא משתייך.

בכל מקרה, המבקש צריך להתייעץ עם מומחה כלכלי או משפטי ולחפש דרכים להתמודד עם המצב בצורה הכי יעילה ומתואמת לצרכיו ולאורך טווח.

כמובן שלבקש הלוואה מגופים שונים, היא אפשרות שעומדת על הפרק גם כן, יחד עם זאת בהעדר יכולת החזר ומסמכים מסויימים המראים הכנסה יציבה לפחות בשנה האחרונה, אף גורם רציני לא ימהר לתת לכם אשראי אם אין לכם יכולת להראות שאתם יכולים לשלם לו את הכסף בחזרה.

סכומים אפשריים ואוכלוסיות יעד

הסכומים המשולמים במסגרת הבטחת הכנסה משתנים בהתאם למספר פרמטרים, כגון גיל, מצב משפחתי, מספר ילדים והכנסות נוספות. להלן טבלה המסכמת את הסכומים והאוכלוסיות העיקריות:

 

קבוצת גיל מצב משפחתי מספר ילדים סכום בסיסי (ש"ח) סכום מוגדל (ש"ח)
עד 55 יחיד 0 1,748 2,185
עד 55 זוג 0 2,622 3,278
עד 55 יחיד 1 3,013 3,766
עד 55 זוג 1 3,888 4,859
עד 55 יחיד 2+ 3,539 4,424
עד 55 זוג 2+ 4,413 5,517
55-60/65 יחיד 0 2,185 2,733
55-60/65 זוג 0 3,278 4,098
60/65+ יחיד 0 2,733 3,417
60/65+ זוג 0 4,098 5,122

האם מגישים את הבקשה אונליין?

תהליך הגשת הבקשה להבטחת הכנסה מתחיל בפנייה למוסד לביטוח לאומי. ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי או באופן פיזי בסניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ.

 • יש למלא טופס תביעה להבטחת הכנסה.
 • יש לצרף מסמכים תומכים כגון תלושי שכר, אישורי אבטלה, או מסמכים רפואיים במידת הצורך.
 • במקרה של זוגות, שני בני הזוג נדרשים למלא את הטופס.
 • יש להגיש את הבקשה בתוך 12 חודשים מהמועד שבו נוצרה הזכאות.

חשוב לציין כי הגשת מידע מלא ומדויק יכולה לזרז את תהליך הטיפול בבקשה.

משך התהליך בממוצע עד שמקבלים את התשובה

משך הטיפול בבקשה להבטחת הכנסה יכול להשתנות בהתאם למורכבות המקרה ולעומס במערכת. בממוצע, התהליך עשוי להימשך בין חודש לשלושה חודשים. במקרים דחופים, ניתן לבקש טיפול מזורז.

 • הגשת הבקשה: יום אחד.
 • בדיקה ראשונית של המסמכים: עד שבועיים.
 • בחינה מעמיקה של הזכאות: עד חודשיים.
 • קבלת החלטה וביצוע תשלום ראשון: עד שבועיים נוספים.

חשוב לזכור כי תשלומי הבטחת הכנסה, במידה ואושרו, יחלו מהחודש שבו הוגשה הבקשה.

נקודות חשובות שכדאי לקחת בחשבון

בעת הגשת בקשה להבטחת הכנסה, ישנן מספר נקודות חשובות שיש לקחת בחשבון:

שקיפות מלאה: חשוב לדווח על כל מקורות ההכנסה, כולל עבודה, קצבאות אחרות, או תמיכה כלכלית מגורמים אחרים. אי-דיווח עלול להוביל לשלילת הזכאות ואף לסנקציות.

מבחן תעסוקה: רוב מקבלי הבטחת הכנסה נדרשים להתייצב בשירות התעסוקה ולהוכיח חיפוש עבודה אקטיבי. ישנן אוכלוסיות הפטורות ממבחן זה, כגון הורים לילדים קטנים, אנשים מעל גיל מסוים, או בעלי מוגבלויות מסוימות.

השפעה על הטבות אחרות: קבלת הבטחת הכנסה עשויה להשפיע על זכאות להטבות אחרות, כגון הנחות בארנונה או בתחבורה ציבורית. חשוב לבדוק את ההשלכות הכוללות.

בחינה תקופתית: הזכאות להבטחת הכנסה נבחנת מחדש באופן תקופתי. יש להיות מוכנים לספק מידע מעודכן על המצב הכלכלי והתעסוקתי.

השפעה על בני משפחה: במקרה של זוגות או משפחות, הכנסותיהם של כל בני המשפחה נלקחות בחשבון בחישוב הזכאות.

האם יש עוד גוף שמעניק את הזכאות מלבד ביטוח לאומי?

הגוף העיקרי האחראי על הענקת הבטחת הכנסה בישראל הוא המוסד לביטוח לאומי. עם זאת, ישנם גופים נוספים המעורבים בתהליך:

המוסד לביטוח לאומי: אחראי על קבלת הבקשות, בדיקת הזכאות, וביצוע התשלומים.

שירות התעסוקה: אחראי על מבחן התעסוקה ועל סיוע בהשמה בעבודה למבקשי הבטחת הכנסה.

משרד הרווחה: מעורב במקרים מורכבים ובמתן שירותים תומכים נוספים.

רשויות מקומיות: לעיתים מעניקות הטבות נלוות למקבלי הבטחת הכנסה, כגון הנחות בארנונה.

עמותות וארגוני סיוע: אינם מעניקים הבטחת הכנסה באופן ישיר, אך עשויים לספק תמיכה משלימה.

סכומים מקסימליים שניתן לקבל

הסכומים המקסימליים להבטחת הכנסה משתנים בהתאם למצב המשפחתי, הגיל, ומספר הילדים. להלן מספר דוגמאות לסכומים המקסימליים:

 • זוג מבוגר (מעל גיל 60/65) עם שני ילדים או יותר: עד כ-6,000 ש"ח בחודש.
 • יחיד מבוגר (מעל גיל 60/65): עד כ-3,400 ש"ח בחודש.
 • משפחה חד-הורית עם שני ילדים או יותר: עד כ-4,400 ש"ח בחודש.
 • זוג צעיר (עד גיל 55) עם שני ילדים או יותר: עד כ-5,500 ש"ח בחודש.

חשוב לציין כי סכומים אלה עשויים להשתנות בהתאם לעדכונים במדיניות הממשלה ובתקציב המדינה.

שפעת הבטחת הכנסה על החברה הישראלית

הבטחת הכנסה משחקת תפקיד מרכזי במאבק בעוני ובצמצום פערים חברתיים בישראל. היא מספקת רשת ביטחון חיונית למשפחות ויחידים במצבי מצוקה כלכלית, ומאפשרת להם לשמור על רמת חיים בסיסית ולהתמודד עם הוצאות יומיומיות.

השפעת התוכנית ניכרת במספר היבטים:

צמצום העוני: הבטחת הכנסה עוזרת להוציא משפחות ממעגל העוני או למנוע הידרדרות למצבי עוני קיצוניים.

יציבות חברתית: על ידי הבטחת הכנסה מינימלית, התוכנית תורמת ליציבות חברתית ומפחיתה מתחים הנובעים מפערים כלכליים קיצוניים.

עידוד תעסוקה: למרות שהתוכנית מספקת תמיכה כלכלית, היא מעוצבת כך שתעודד חזרה לשוק העבודה, על ידי מתן תמריצים לעבודה גם בשכר נמוך.

השפעה על בריאות ורווחה: הבטחת הכנסה מאפשרת גישה לצרכים בסיסיים כמו מזון ודיור, מה שמשפיע לחיוב על בריאותם ורווחתם של מקבלי הקצבה.

אתגרים ודילמות בתוכנית

למרות חשיבותה, תוכנית הבטחת הכנסה מעוררת גם מספר אתגרים ודילמות:

איזון בין תמיכה לתמריץ: אחד האתגרים המרכזיים הוא מציאת האיזון הנכון בין מתן תמיכה מספקת לבין שמירה על תמריץ לעבודה.

עלות תקציבית: התוכנית מהווה נטל משמעותי על תקציב המדינה, מה שמעורר דיונים על היקפה והיעילות שלה.

סטיגמה חברתית: לעיתים, קבלת הבטחת הכנסה מלווה בסטיגמה חברתית, מה שעלול להרתיע אנשים הזקוקים לסיוע מלפנות ולבקש אותו.

מורכבות בירוקרטית: התהליך של בקשת הבטחת הכנסה ומעקב אחר הזכאות יכול להיות מורכב ומסורבל, במיוחד עבור אוכלוסיות מוחלשות.

מגמות עתידיות בהבטחת הכנסה

בשנים האחרונות, ישנן מספר מגמות ורעיונות המשפיעים על עיצוב מדיניות הבטחת הכנסה בישראל ובעולם:

דיגיטציה: ישנה מגמה להפוך את תהליך הבקשה והמעקב אחר הבטחת הכנסה לדיגיטלי יותר, מה שעשוי להקל על המבקשים ולייעל את התהליך.

הכנסה בסיסית אוניברסלית: רעיון זה, הנדון בארץ ובעולם, מציע להעניק הכנסה בסיסית לכל האזרחים ללא תלות במצבם הכלכלי.

שילוב עם תוכניות הכשרה: ישנה מגמה לחזק את הקשר בין הבטחת הכנסה לתוכניות הכשרה מקצועית, במטרה לסייע למקבלי הקצבה להשתלב בשוק העבודה.

התאמה לשינויים בשוק העבודה: עם העלייה בעבודות זמניות וחלקיות, ישנה חשיבה מחודשת על אופן חישוב הזכאות להבטחת הכנסה.

עצות מעשיות למי שמבקש את ההכנסה

למי ששוקל להגיש בקשה להבטחת הכנסה, הנה מספר עצות מעשיות:

 • הכינו את כל המסמכים הנדרשים מראש: תלושי שכר, אישורים רפואיים, ומסמכים המעידים על מצבכם הכלכלי.
 • היו כנים ושקופים: דווחו על כל מקורות ההכנסה שלכם. אי-דיווח עלול להוביל לבעיות בעתיד.
 • שמרו על קשר עם שירות התעסוקה: אם אתם נדרשים למבחן תעסוקה, הקפידו להתייצב ולדווח על חיפושי עבודה.
 • בדקו זכאות להטבות נלוות: הבטחת הכנסה עשויה לפתוח דלת להטבות נוספות כמו הנחות בארנונה או בתחבורה ציבורית.
 • שקלו ייעוץ: אם התהליך נראה מורכב, שקלו לפנות לעובד סוציאלי או לארגון זכויות שיכול לסייע בהגשת הבקשה.

סיכום והמלצות נוספות

הבטחת הכנסה היא כלי חשוב במדיניות הרווחה של ישראל, המספק רשת ביטחון חיונית לאזרחים במצבי מצוקה כלכלית. עם זאת, חשוב להבין שזוהי תמיכה זמנית שמטרתה לסייע בתקופות קשות ולעודד חזרה לשוק העבודה.

למקבלי הבטחת הכנסה, מומלץ:

 • להמשיך לחפש דרכים לשפר את מצבכם הכלכלי, כולל חיפוש עבודה או שדרוג כישורים מקצועיים.
 • להיות מודעים לזכויותיכם ולעקוב אחר שינויים בתנאי הזכאות.
 • לשקול תוכניות הכשרה או לימודים שיכולים לשפר את סיכויי ההשתלבות בשוק העבודה.

למקבלי החלטות, מומלץ:

 • לבחון דרכים לפשט את תהליך הבקשה והמעקב אחר הבטחת הכנסה.
 • לחזק את הקשר בין הבטחת הכנסה לתוכניות תעסוקה והכשרה מקצועית.
 • לשקול התאמות של התוכנית לשינויים בשוק העבודה המודרני.

הבטחת הכנסה היא יותר מסתם תוכנית סוציאלית; היא מבטאת את המחויבות החברתית של המדינה לרווחת אזרחיה. באמצעות יישום נכון ומתן תמיכה מתאימה, היא יכולה לשמש כקרש קפיצה לחיים טובים יותר עבור רבים בחברה הישראלית.

מענה לשלאות מרכזיות בנושא

מהי הבטחת הכנסה ומי זכאי לקבל אותה?

הבטחת הכנסה היא קצבה המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי למי שאין לו הכנסות מעבודה או ממקורות אחרים. זכאים לקבל אותה תושבי ישראל מעל גיל 20 שעומדים בתנאי הזכאות, כגון מחוסרי עבודה, בעלי יכולת השתכרות מוגבלת, ומשפחות חד הוריות.

מהם תנאי הזכאות העיקריים להבטחת הכנסה?

על מנת לקבל הבטחת הכנסה יש לעמוד במספר תנאים מרכזיים: להיות תושב ישראל מעל גיל 20, להיות מחוסר עבודה או בעל הכנסה נמוכה מאוד, לעמוד במבחן הכנסות והון, להתייצב בלשכת התעסוקה (במידה ומסוגל לעבוד) ולא לקבל קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי.

מה גובה קצבת הבטחת ההכנסה?

גובה הקצבה משתנה בהתאם למצב המשפחתי והכנסות הפרט או המשפחה. נכון לשנת 2023 הסכום הבסיסי לזכאים הוא כ-1,530 ש"ח ליחיד, כ-2,300 ש"ח לזוג, ותוספות בגין ילדים. ניתן לקבל תוספות לקצבה במקרים מסוימים, כגון השלמת הכנסה לקשישים וליוצאי צבא.

כיצד מגישים בקשה להבטחת הכנסה?

יש להגיש בקשה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים או באתר האינטרנט, ולצרף אליה את כל המסמכים הרלוונטיים: תעודת זהות, אישורי הכנסות ונכסים, מסמכים רפואיים (במידת הצורך), ואישור מלשכת התעסוקה. לאחר קבלת הבקשה, תיערך בדיקת זכאות ע"י המוסד לביטוח לאומי.

האם ניתן לערער על החלטות הנוגעות להבטחת הכנסה?

כן, ניתן להגיש השגה על החלטת המוסד לביטוח לאומי בתוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה. במקרה של דחיית ההשגה אפשר להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 6 חודשים. לאורך כל התהליך ניתן להסתייע בייעוץ משפטי או בארגונים המספקים סיוע בנושא זכויות רווחה.

אם יש לך שאלות לגבי תחום הבטחת הכנסה או שמא נקלעת לקשיים ואתה מעוניין לקחת הלוואה בזמן הקרוב, אנו באתר רק תבקש הלוואות לכל מטרה יכולים לסייע לך ולקשר אותך עם אנשי מקצוע ללא שום עלות. כל מה שעליך לעשות, זה למלא את פרטיך האישיים בעמוד זה ואנו נדאג שהנציגים הטלפוניים שלנו יחזרו אליך במהירות האפשרית.

לצורך כך, מלא מטה את סכום ההלוואה המבוקש:

בחר כמה כסף אתה צריך?

10,000
כתוב סכום ולחץ להמשך
המשך

באיזה בנק מתנהל החשבון שלך?

בנק הפועלים
לוגו בנק הפועלים
בנק לאומי
לוגו בנק לאומי
בנק מזרחי
לוגו בנק מזרחי
בנק דיסקונט
לוגו בנק דיסקונט
בנק איגוד
לוגו בנק איגוד
בנק אוצר החיל
לוגו בנק אוצר החייל
בנק יהב
לוגו בנק יהב
הבנק הבינלאומי
לוגו הבינלואמי
בנק הדואר
לוגו בנק הדואר
יובנק
לוגו בנק יובנק
בנק ירושלים
לוגו בנק ירושלים
בנק מסד
לוגו בנק מסד
פאגי
לוגו בנק פאגי
ערבי ישראלי
לוגו בנק בנק-ערבי-ישראל
פפר
לוגו בנק פפר
one zero
לוגו בנק one zero
אין חשבון בנק
באנר אין חשבון בנק
בנק שלא ברשימה
באנר בנק לא מהרשימה
חזרה

פרטי ההתקשרות

חזרה
המשך
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מהי מטרת ההלוואה

קניית רכב
משכנתא לדירה
שיפוץ לדירה
סגירת חובות
חופשה
אירוע
הלוואה לעסק
מטרה אחרת
חזרה

איזה כרטיס אשראי יש לך?

ויזה
לוגו ויזה
ישראכרט
לוגו ישרכרט
מאסטרקרד
לוגו מאסטרקרד
אמריקן אקספרס
לוגו אמריקן-אקספרס
דיינרס
לוגו דיינרס
דיירקט
לוגו דיירקט
אחר
באנר כרטיס אשראי אחר
אין כרטיס
באנר אין כרטיס אשראי

האם לבן/בת זוגך יש כרטיס אשראי?

כן
לא
חזרה

איזה רכב תהיה מעוניין לקנות?

חדש
יד שנייה
אופנוע חדש
אופנוע יד שניה

האם קיים רכב ברשותך?

קיים
לא קיים

מעוניין בטרייד אין או ברכב נוסף?

טרייד אין
רכב נוסף
חזרה

נצטרך ממך מספר פרטים נוספים לבדיקת ההלוואה
(זה ייקח פחות מדקה, מבטיחים!)

מה הגיל שלך?

27
18
80
18
80

מצב משפחתי?

רווק
נשוי
גרוש
אלמן
חזרה

מהי ההכנסה החודשית שלך?

6,500
2,000
100,000
2,000
100,000

מצב תעסוקתי

שכיר
בעל עסק
גמלאי
לא עובד
חזרה

מה הותק התעסוקתי שלך?
(כמה שנים את/ה עובד/ת)
הזז את העיגול לבחירת שנות העבודה

1
0
20
חזרה
המשך

האם יש נכסים בבעלותך?
(משפר את דרוג האשראי)

דירה
בית פרטי
נכס מסחרי חנות/משרד
מגרש/קרקע
אין נכסים
אחר
חזרה

האם יש לך קרן השתלמות?

כן
לא

האם יש הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות?

כן
לא

האם פדית את קרן ההשתלמות ב3 השנים האחרונות?

כן
לא
חזרה

האם לקחת הלוואה על חשבון קרן הפנסיה?

כן
לא
חזרה

האם בוצע פדיון של הפנסיה מחברות הביטוח ב 6 השנים האחרונות?

כן
לא
חזרה

האם יש לך קופת גמל?

כן
לא
חזרה

מהיכן אתה בארץ?

צפון-רמת הגולן והגליל
חיפה והקריות
חדרה, זכרון והעמקים
אזור השרון
אזור המרכז
אזור ירושלים והסביבה
אזור השפלה עד אשקלון
אזור הדרום
אזור אילת והסביבה
חזרה

האם חזרו לך צ'קים או הוראות קבע בשנתיים האחרונות?

כן
לא
חזרה

האם אתה מוגבל בבנק?

כן
לא
חזרה

האם יש הלוואה נוספת?

כן
לא

בחר את סכום ההלוואה

30,000
3,000
400,000

האם קיבלת בתקופה האחרונה סירוב מהבנק להלוואה?

כן
לא
חזרה

האם יש לך תיקים בהוצאה לפועל?

יש תיקים
אין תיקים
חזרה

מה סכום החוב?

0
0
400,000
חזרה
המשך

האם תהיה מעוניין לחסוך עד 200,000 ₪
בקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים שלך?

כן
לא
חזרה

האם יש לך ביטוח חיים או בריאות?

כן
לא
חזרה

✅בהתאם לנתוניך יש סיכוי גבוה שמגיע לך כסף ממס הכנסה!

האם תרצה שנבצע עבורך בדיקת החזר מס?
(הבדיקה ללא עלות והתחייבות)

כן
לא
חזרה

האם היו לך הפסקות עבודה ב 6 השנים האחרונות?

כן
לא
חזרה

מה ההכנסה החודשית של בן/בת הזוג שלך

6,500
2,000
100,000
2,000
100,000

איזה כרטיס אשראי יש לבן/בת זוגך?

ויזה
ישראכרט
מאסטרקרד
אמריקן אקספרס
דיינרס
דיירקט
אחר
אין כרטיס
חזרה
המשך

כמה ילדים מתחת לגיל 18 יש לך?

0
0
10
0
10
חזרה
המשך

האם יש לך ילדים עם צרכים מיוחדים?

כן
לא
חזרה

התקדמת בבקשת ההלוואה שלך בסכום
רק חסרים לנו כמה פרטים לצורך השלמת הבקשה

מוגבל בבנק: כן מוגבל

ספר למה יש הגבלה ומתי היא עתידה להסתיים

מצב תעסוקתי: שכיר

ספר לנו במה אתה עוסק ובאיזה חברה אתה מועסק

מצב תעסוקתי: בעל עסק

ספר לנו בכמה מילים על העסק שלך – מתי הוקם, מחזור שנתי ומטרת ההלוואה

מצב תעסוקתי: גמלאי

האם אתה מקבל קצבה?

נכס בבעלותך: דירה

ספר לנו היכן ממוקם הנכס, מה השווי המוערך שלו ואם יש משכנתא עליו

נכס בבעלותך: בית פרטי

ספר לנו היכן ממוקם הנכס, מה השווי המוערך שלו ואם יש משכנתא עליו

נכס בבעלותך: מגרש/קרקע

ספר לנו היכן ממוקם הנכס, מה השווי המוערך שלו ואם יש משכנתא עליו

חזרו צ'קים או הוראות קבע: כן חזרו

פרט מה חזר ומתי

תיקים בהוצאה לפועל: יש תיקים

ספר לנו בקצרה על מה התיק?

השכלה:

ספר לנו אם למדת במוסד אקדמאי ואם יש לך תואר ראשון או שני.

חזרה
המשך

שלב אחרון וסיימנו!
מלא רק מספר ת"ז ותאריך הנפקה וההלוואה בדרך!

חזרה
הגש בקשה להלוואה

בקשתך התקבלה והיא תיבדק בהקדם, בשעות הקרובות יחזרו אליך עד 5 חברות להלוואות לכל מטרה שיציעו לך פתרון מתאים.