איך אני אתמודד עם עליית מדד תשומות הבנייה?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אחת לחודש את מדד תשומות הבנייה, ומדד זה משפיע על המחיר הסופי שאתם משלמים לקבלן עבור הדירה שרכשתם. למעשה, כאשר רוכשים דירה חדשה ועל הנייר מקבלן כזה או אחר, הקבלן מגן על עצמו באמצעות הצמדת חוזה הבנייה למדד זה מרגע החתימה על ההסכם ועד התשלום המלא עבור הנכס. מדד תשומות הבנייה משקף את מחיר הבנייה, הוא עוקב אחרי השינויים שחלו בהוצאות הנדרשות לרכישת חומרי בנייה, שירותים ומוצרים שונים המשמשים את הקבלן לבניית בניין מגורים.

מה זה מדד תשומות הבנייה?

קבלן שבונה בית מגורים מוכר את הדירות על הנייר כדי לגייס כסף לבניית המבנה ולהחזיר הלוואות שהוא לקח, ולרוב הוא זקוק לתקופה של שנתיים עד שלוש שנים כדי להשלים את עבודות הבנייה. מחירי החומרים והשירותים הנדרשים לבניית בית מגורים משתנים כל הזמן, ובדרך כלל המחירים רק מתייקרים, לכן הקבלן חייב מנגנון שישמור ויגן עליו בפני התייקרות חומרי הבנייה, המוצרים והשירותים המשמשים אותו ואת קבלני המשנה שלו לבניית הבית.

הקבלן לא מסוגל לדעת מראש כיצד ישתנו מחירי הבנייה בתקופה שבה הוא בונה את בית המגורים, לכן הוא מעוניין להצמיד את מחירי הדירות למדד תשומות הבנייה, וכך מחיר הדירות מתעדכן בהתאם לשינויים שחלו במחירי הבנייה. בפועל, הקבלן זוכה לרשת ביטחון המגנה עליו מפני הפסד כספי פוטנציאלי והלקוח שרוכש את הדירה מהקבלן נאלץ לספוג ולממן מכיסו את הפער בין המחיר הסופי לבין מחיר הדירה על הנייר.

חשוב לדעת כי מדד תשומות הבנייה מתעדכן מדי חודש ומשקף את השינויים במחירי הבנייה לאותו החודש. השינויים במדד זה מושפעים מעליית מחירי החומרים, המוצרים והשירותים המשמשים את הקבלנים לבנייה. במדד זה מתייחסים ליותר מ-100 מרכיבים ובהם מחירי הבטון, מלט, ברזל, מוצרי אינסטלציה ועוד. כדאי לבדוק את התחזית של מדד תשומות הבנייה בנק ישראל ולהשוות את הנתונים לשינויים שחלו במדד המחירים לצרכן.

מדד המחירים לצרכן מושפע בין היתר ממחירי הדיור, ובעשור האחרון ניתן להבחין במגמת עלייה יחסית מתונה של מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבנייה. בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ולאחר מכן המלחמה שהחלה בין רוסיה לאוקראינה, מחירי הסחורות בעולם הושפעו בצורה דרמטית והם משפיעים משמעותית על מדד תשומות הבנייה. כך למעשה מחירי הדירות בישראל התייקרו בעשרות אלפי שקלים רק בגלל העלייה במדד תשומות הבנייה.

לכן, רוכשי הדירות החדשות מגלים להפתעתם כי מחיר הדירה בחוזה נמוך משמעותית מהמחיר שהם משלמים בפועל. יחד עם זאת, הקונים מקבלים משכנתא לפי מחיר הדירה המופיע בחוזה הקנייה, לכן הם מתקשים להשלים את הפער שיכול להגיע לעשרות אלפי שקלים ולמעלה מכך. אחת האפשרויות היא לחתום על חוזה מול הקבלן ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה, וניתן להסכים על הצמדת מחיר הנכס למדד המחירים לצרכן הנמוך יותר באופן היסטורי או למדד אחר.

מתי מתפרסם מדד תשומות הבנייה?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחראית על פרסום מדד תשומות הבניה אחת לחודש. המדד מפורסם ב-15 בכל חודש בשעה 18:30 עבור החודש הקודם. אם מועד הפרסום של המדד חל ביום שישי או בערב חג, הלמ"ס תפרסם את המדד בשעה 14:00, ואם מועד הפרסום חל בשבת או בחג המדד יפורסם ב-14 בחודש.

טבלת מדד תשומות הבנייה ב-12 החודשים האחרונים (2022)

חודש מדד שינוי חודשי ב-%
ינואר 122.5 0.8
פברואר 123.1 0.5
מרץ 124.3 1.0
אפריל 125.5 1.0
מאי 126.1 0.5
יוני 126.8 0.6
יולי 127.4 0.5
אוגוסט 127.5 0.1
ספטמבר 127.5 0
אוקטובר 127.5 0
נובמבר 127.3 0.2-
דצמבר 127.3 0
שינוי מצטבר ב-2022 4.8%

איך משפיעה עלייה במדד תשומות הבנייה עליי כשאני רוכש דירה?

אם רכשת דירה חדשה על הנייר אתה חשוף לעליית המדד תשומות הבנייה לכל אורך תהליך בניית בית המגורים. העלייה במדד תשומות הבנייה משפיעה בעיקר עליך מאחר שמחיר הדירה המופיע בחוזה צפוי להשתנות עד התשלום המלא לקבלן. מאחר שמשך הבנייה הממוצע בישראל לבניית בניין מגורים הוא כשנתיים וחצי, המחיר הסופי של הדירה שרכשת מהקבלן עשוי לעלות בעשרות ואפילו במאות אלפי שקלים.

כדי להבין את ההשפעה על מחיר הדירה אנחנו מציגים דוגמה מספרית: נניח ורכשת דירת מגורים בשווי של מיליון שקל ושילמת במעמד החתימה על חוזה המכר 200,000 ₪ במזומן. על יתרת הסכום, כלומר 800,000 ₪ יתווסף שיעור העלייה במדד תשומות הבנייה עד התשלום המלא לקבלן. אם המדד התייקר בתקופה זו ב-5% עליך לשלם 40,000 ₪ נוספים, מעבר ליתרת הסכום שנותר לך לשלם לקבלן.

העלייה במדד תשומות הבנייה משפיעה גם על היזמים וקבלני הביצוע. היזמים חשופים לעליית מדד התשומות לכל אורך תהליך הבנייה מאחר שהם חותמים על חוזי ביצוע הצמודים למדד זה ועליהם לרכוש חומרים וציוד לביצוע הפרויקט.

גם קבלני הביצוע מושפעים מעליית מדד תשומות הבנייה בגלל החוזים המחייבים אותם שאינם צמודים באופן מלא לשינוי במדד זה. מומחים שבדקו את החשיפה הריאלית של המשק המקומי לשינויים במדד תשומות הבנייה מעריכים כי היקף החשיפה הוא כ-150 עד 200 מיליארד ₪.

מחשבון מדד תשומות הבנייה

ברחבי האינטרנט ניתן למצוא מגוון מחשבונים שתפקידם להציג את הסכום הכולל לאחר ההצמדה לשינוי שחל במדד תשומות הבנייה. המחשבון מציג גם את אחוז השינוי שחל במדד בהתאם לתקופה המוגדרת, והנתונים יכולים לסייע בעת לקיחת המשכנתא כדי לקחת מימון גבוה יותר ועל מנת להיערך נכון מבחינה כלכלית.

יש לציין כי מחשבון מדד תשומות הבנייה דקל נחשב למחשבון המומלץ ביותר בעיני המומחים, המחשבון תקף לתקופות החל מחודש ינואר 1992 והוא מתעדכן כל הזמן.

מדד תשומות הבנייה 2022

מדד תשומות הבנייה למגורים הגיע לשיאים חדשים במהלך שנת 2021, במיוחד בגלל השפעות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה והשפעות משבר הקורונה. בשנת 2022 המדד עלה בשיעור שנתי של 4.8% לכן הוא משפיע באופן דרמטי על מחיר הדירה החדשה שרכשתם מהקבלן.

כדי להתמודד על עליית המדד מומלץ לשקול את הפתרונות הבאים:

  • לנהל מו"מ עם הקבלן עוד לפני רכישת הדירה ממנו ולנסות לשכנע אותו להצמיד את מחיר הדירה למדד אחר, בדרך כלל למדד המחירים לצרכן.
  • להגיע להסכם עם הקבלן כי במקום להצמיד את מחיר הדירה למדד תשומות הבנייה תשלם סכום הנקבע מראש המגלם את העלייה במדד בשנתיים האחרונות, לפי משך הזמן הנדרש להשלמת פרויקט הבנייה.
  • הצמדת המחיר למדד תשומות הבנייה רק מיום החתימה על חוזה הרכישה. הקבלנים נוטים להוסיף בחוזה כי ההצמדה מתחילה ביום תחילת תהליך הרכישה, כלומר הרבה לפני יום החתימה על החוזה.
  • הגדלת התשלום במועד החתימה על החוזה, על פי המותר בחוק ולפי החוזה, מאחר שרק הסכום שנותר לתשלום יוצמד למדד תשומות הבנייה.

צמצום הצמדת מחירי הדירות למדד תשומות הבנייה החל מיולי 2022

תיקון 9 לחוק המכר נועד לצמצם את השפעת מדד תשומות הבנייה על מחירי הדירות החדשות מקבלנים, במיוחד כיום בגלל האינפלציה הגבוהה והריבית שממשיכה להתייקר. התיקון נכנס לתוקף ביולי 2022 ומשפיע רק על מי שרכש דירה לאחר יולי 2022.

התיקון מאפשר להצמיד עד 40% ממחיר הדירה למדד תשומות הבנייה, ובנוסף התיקון קובע כי אין אפשרות להצמיד את מחיר הדירה למדד זה לאחר תאריך המסירה אשר נקבע בחוזה המכר, גם אם הקבלן מאחר במסירת הדירה ללקוח. התיקון קובע כי במקרה של איחוד במסירת הדירה, הקבלן יפצה את הלקוח על כל איחור שאורכו יותר מחודש מהתאריך המקורי למסירת הנכס, והפיצוי החודשי עולה ככל שמסירת הדירה מתעכבת.

מה התחזית למדד תשומות הבנייה?

התחזית למדד תשומות הבנייה לשנת 2023 צופה דעיכה בקצב עליית מדד זה, וזאת בהתאם לשינויים האחרונים שחלו בשנת 2022 כאשר החל מחודש ספטמבר השינוי במדד עמד על 0%, ובחודש נובמבר המדד ירד (שלילי). עם זאת, אין אפשרות לצפות את השינוי במדד זה, לכן כדאי להתייעץ עם המומחים ולהחליט נכון כיצד לצמצם את השפעת העלייה במדד תשומות הבנייה על המחיר הסופי של הדירה.

המומחים שלנו עונים על השאלות שלכם בנוגע למדד תשומות הבנייה

מתי מתעדכן מדד תשומות הבנייה?

💡 מדד תשומות הבנייה מתעדכן אחת לחודש ומתפרסם ב-15 לכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

איך מחשבים מדד תשומות בנייה?

💡 כדי לחשב את המדד נבדקים מחירי חומרים ושירותים בשוק וכן נאספים באופן מדגמי נתונים על מחירי היצרנים והסיטונאים המשווקים חומרים, ציוד ושירותים לקבלני הראשיים ולקבלני הביצוע ברחבי הארץ.

איך להתמודד נכון עם עליית מדד תשומות הבנייה? צרו קשר והמומחים שלנו בפורטל רק תבקש הלוואות לכל מטרה יחזרו אליכם בהקדם עם פתרונות מותאמים אישית.

זקוק להלוואה בעקבות עליית המדד? מלא פרטים מטה ונשמח לסייע במציאת הלוואה מותאמת עבורך:

בחר כמה כסף אתה צריך?

10,000
כתוב סכום ולחץ להמשך
המשך

באיזה בנק מתנהל החשבון שלך?

בנק הפועלים
לוגו בנק הפועלים
בנק לאומי
לוגו בנק לאומי
בנק מזרחי
לוגו בנק מזרחי
בנק דיסקונט
לוגו בנק דיסקונט
בנק איגוד
לוגו בנק איגוד
בנק אוצר החיל
לוגו בנק אוצר החייל
בנק יהב
לוגו בנק יהב
הבנק הבינלאומי
לוגו הבינלואמי
בנק הדואר
לוגו בנק הדואר
יובנק
לוגו בנק יובנק
בנק ירושלים
לוגו בנק ירושלים
בנק מסד
לוגו בנק מסד
פאגי
לוגו בנק פאגי
ערבי ישראלי
לוגו בנק בנק-ערבי-ישראל
פפר
לוגו בנק פפר
one zero
לוגו בנק one zero
אין חשבון בנק
באנר אין חשבון בנק
בנק שלא ברשימה
באנר בנק לא מהרשימה
חזרה

פרטי ההתקשרות

חזרה
המשך
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מהי מטרת ההלוואה

קניית רכב
משכנתא לדירה
שיפוץ לדירה
סגירת חובות
חופשה
אירוע
הלוואה לעסק
מטרה אחרת
חזרה

איזה כרטיס אשראי יש לך?

ויזה
לוגו ויזה
ישראכרט
לוגו ישרכרט
מאסטרקרד
לוגו מאסטרקרד
אמריקן אקספרס
לוגו אמריקן-אקספרס
דיינרס
לוגו דיינרס
דיירקט
לוגו דיירקט
אחר
באנר כרטיס אשראי אחר
אין כרטיס
באנר אין כרטיס אשראי

האם לבן/בת זוגך יש כרטיס אשראי?

כן
לא
חזרה

איזה רכב תהיה מעוניין לקנות?

חדש
יד שנייה
אופנוע חדש
אופנוע יד שניה

האם קיים רכב ברשותך?

קיים
לא קיים

מעוניין בטרייד אין או ברכב נוסף?

טרייד אין
רכב נוסף
חזרה

נצטרך ממך מספר פרטים נוספים לבדיקת ההלוואה
(זה ייקח פחות מדקה, מבטיחים!)

מה הגיל שלך?

27
18
80
18
80

מצב משפחתי?

רווק
נשוי
גרוש
אלמן
חזרה

מהי ההכנסה החודשית שלך?

6,500
2,000
100,000
2,000
100,000

מצב תעסוקתי

שכיר
בעל עסק
גמלאי
לא עובד
חזרה

מה הותק התעסוקתי שלך?
(כמה שנים את/ה עובד/ת)
הזז את העיגול לבחירת שנות העבודה

1
0
20
חזרה
המשך

האם יש נכסים בבעלותך?
(משפר את דרוג האשראי)

דירה
בית פרטי
נכס מסחרי חנות/משרד
מגרש/קרקע
אין נכסים
אחר
חזרה

האם יש לך קרן השתלמות?

כן
לא

האם יש הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות?

כן
לא

האם פדית את קרן ההשתלמות ב3 השנים האחרונות?

כן
לא
חזרה

האם לקחת הלוואה על חשבון קרן הפנסיה?

כן
לא
חזרה

האם בוצע פדיון של הפנסיה מחברות הביטוח ב 6 השנים האחרונות?

כן
לא
חזרה

האם יש לך קופת גמל?

כן
לא
חזרה

מהיכן אתה בארץ?

צפון-רמת הגולן והגליל
חיפה והקריות
חדרה, זכרון והעמקים
אזור השרון
אזור המרכז
אזור ירושלים והסביבה
אזור השפלה עד אשקלון
אזור הדרום
אזור אילת והסביבה
חזרה

האם חזרו לך צ'קים או הוראות קבע בשנתיים האחרונות?

כן
לא
חזרה

האם אתה מוגבל בבנק?

כן
לא
חזרה

האם יש הלוואה נוספת?

כן
לא

בחר את סכום ההלוואה

30,000
3,000
400,000

האם קיבלת בתקופה האחרונה סירוב מהבנק להלוואה?

כן
לא
חזרה

האם יש לך תיקים בהוצאה לפועל?

יש תיקים
אין תיקים
חזרה

מה סכום החוב?

0
0
400,000
חזרה
המשך

האם תהיה מעוניין לחסוך עד 200,000 ₪
בקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים שלך?

כן
לא
חזרה

האם יש לך ביטוח חיים או בריאות?

כן
לא
חזרה

✅בהתאם לנתוניך יש סיכוי גבוה שמגיע לך כסף ממס הכנסה!

האם תרצה שנבצע עבורך בדיקת החזר מס?
(הבדיקה ללא עלות והתחייבות)

כן
לא
חזרה

האם היו לך הפסקות עבודה ב 6 השנים האחרונות?

כן
לא
חזרה

מה ההכנסה החודשית של בן/בת הזוג שלך

6,500
2,000
100,000
2,000
100,000

איזה כרטיס אשראי יש לבן/בת זוגך?

ויזה
ישראכרט
מאסטרקרד
אמריקן אקספרס
דיינרס
דיירקט
אחר
אין כרטיס
חזרה
המשך

כמה ילדים מתחת לגיל 18 יש לך?

0
0
10
0
10
חזרה
המשך

האם יש לך ילדים עם צרכים מיוחדים?

כן
לא
חזרה

התקדמת בבקשת ההלוואה שלך בסכום
רק חסרים לנו כמה פרטים לצורך השלמת הבקשה

מוגבל בבנק: כן מוגבל

ספר למה יש הגבלה ומתי היא עתידה להסתיים

מצב תעסוקתי: שכיר

ספר לנו במה אתה עוסק ובאיזה חברה אתה מועסק

מצב תעסוקתי: בעל עסק

ספר לנו בכמה מילים על העסק שלך – מתי הוקם, מחזור שנתי ומטרת ההלוואה

מצב תעסוקתי: גמלאי

האם אתה מקבל קצבה?

נכס בבעלותך: דירה

ספר לנו היכן ממוקם הנכס, מה השווי המוערך שלו ואם יש משכנתא עליו

נכס בבעלותך: בית פרטי

ספר לנו היכן ממוקם הנכס, מה השווי המוערך שלו ואם יש משכנתא עליו

נכס בבעלותך: מגרש/קרקע

ספר לנו היכן ממוקם הנכס, מה השווי המוערך שלו ואם יש משכנתא עליו

חזרו צ'קים או הוראות קבע: כן חזרו

פרט מה חזר ומתי

תיקים בהוצאה לפועל: יש תיקים

ספר לנו בקצרה על מה התיק?

השכלה:

ספר לנו אם למדת במוסד אקדמאי ואם יש לך תואר ראשון או שני.

חזרה
המשך

שלב אחרון וסיימנו!
מלא רק מספר ת"ז ותאריך הנפקה וההלוואה בדרך!

חזרה
הגש בקשה להלוואה

בקשתך התקבלה והיא תיבדק בהקדם, בשעות הקרובות יחזרו אליך עד 5 חברות להלוואות לכל מטרה שיציעו לך פתרון מתאים.

מידע נוסף שיעניין אתכם:

כך תנצלו את העלאת ריבית הפריים

איך לקנות את הרכב שחלמת עליו בלי לשבור קופת חסכון